Moneytree, s.r.o.

Spořit na stáří, ale jak a kde?

Stále dokola se v mediálním, ale i v jednotlivých diskusí hovoří o nutnosti spořit si na stáří, na lepší budoucnost. Potíž nespočívá ani tak v tom, že bychom jako národ neuměli anebo nechtěli spořit. My jen zkrátka nevíme, jak správně na to. Ve škole nás to nikdo neučil, banky dělají reklamy pouze na úvěry a finančních poradcům, kterým lze věřit (morální a profesionální) je poskrovnu. Tak co s tím? Nejdříve si musíme zjistit, kolik těch peněz bude vlastně zapotřebí.

KOLIK BUDU VLASTNĚ POTŘEBOVAT

Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že ideální velikost příjmu v důchodu je 75 % současných příjmů.Proč 75 % ? To proto, že některé výdaje vám sice odpadnou (například splátka hypotéky), ale některé zůstanou. Budete chtít cestovat, chodit do divadel, jezdit na chalupy, konečně se věnovat koníčkům anebo vypomáhat svým dětem či vnoučatům. V pozdějších letech část peněz spolkne starost o zdraví. Protože a to nám věřte, vaše děti a okolí budou mít tolik starostí sami o sebe, že pokud vy budete zdraví a finančně soběstační, tak to bude přesně to, co jim nejvíce pomůže k naplnění jejich cílů a štěstí.

A teď pojďme s čísly na lopatu. Při přepočtu skrze současnou průměrnou mzdu (vzali jsme v potaz nejmenší průměrnou mzdu ze všech krajů ) budete brát hezkých 22.000,- Kč čistého. Když započteme inflaci, tak to prakticky znamená, že za 30 let by každý z nás bude potřebovat mít důchod ve výši 30.300,- Kč měsíčně.

Současný čistý příjem Ideální velikost důchodu

(75 % současných příjmů)

Velikost důchodu za 30 let, tj. 65 letech
(2 % inflace)
Délka čerpání v letech Kolik musím mít naspořeno na SÚ (zhodnocení 1 % p.a.), abych mohl čerpat rentu
22.000, –   Kč 16.500, – Kč 30.300, – Kč 24 7.755.352, – Kč

  A nyní pojďme přičíst státní důchod. Kolik dostanu od státu peněz za to, že jsem poctivě pracoval a odváděl daně? Nám vychází, že od státu při současném příjmu a v dnešních penězích (s valorizací a inflací pro jednoduchost příkladu nepočítáme) získáte 17.000, – Kč.

K důchodu si tak budeme muset vlastním spořením vydělat 13.300,- Kč. To znamená, že při spoření na SÚ, kde je dnes průměrný úrok 2 % p.a. si budu muset naspořit 3.040.135,- Kč a tedy měsíčně odkládat stranou 6.250,- Kč po dobu 30 let.

To je dost peněz na dost dlouhou dobu. Naším úkolem je tedy najít takovou formu spoření, kde si budu muset odkládat měsíčně co nejméně peněz.

JSEM KLIDNÝ, MÁM PENZIJKO…

Spořit do penzijních fondů (PF) má určitě několik výhod. První jsou příspěvky od státu. Druhou výhoda je ta, že lze spoření odečítat z daní. Někteří z nás mohou přidat k předchozím dvěma výhodám i příspěvky zaměstnavatele. Poslední, velkou výhodou, ale i nevýhodou, je nemožnost vybírat peníze dříve. Tedy ono to lze, ale pak se díky pokutám smazávají první dvě výhody. A jak na tom jednotlivé penzijní fondy jsou? Upřímně, nic moc. Ani v roce 2018 nedokázaly překonat inflaci. Transformované penzijní fondy, které ze zákona nesmí vykazovat ztrátovost, v loňském roce v průměru připisovaly svým klientům zhodnocení 0,7% a při 2,1procentní inflaci byly tak v reálu ztrátové – blíže viz Žádný z penzijních fondů v ČR vloni nepřekonal inflaci – zhodnocení v průměru 0,7% při inflaci 2,1%

Průměrné zhodnocení na účastnických fondech bylo od +0,3 % do -10,9 % p.a.

Někdo může reagovat, že investice do PF je dlouhodobá investice a bude mít pravdu. Ale když se podíváme na dlouhodobou statistiku, tak ani ta není příliš slibná. Zkrátka to vypadá, že spoření do PF se vyplatí pouze skrze příspěvky státu anebo zaměstnavatele. S výnosností je na tom však stále stejně, jako SÚ.

ŘEŠENÍM JE INVESTOVAT

Abychom co nejvíce odlehličili měsíčním úložkám nutným k dosažení cíle, musíme najít takovou formu spoření, kde nejen překonáme inflaci, ale zároveň najdeme i slušné zhodnocení. Takové spoření je zpravidla spoření přes investice a to tak, aby nastavené spoření dokázalo udržet čistý výnos mezi 4-5 % p.a. Tato hodnota je obecně uznávanou hodnotou správně nastavené investice bez spekulace a zároveň s jistotou toho, že kýžené zhodnocení dosáhnu. Když takové zhodnocení naleznete, pak zjsitíte, že místo nutných 6.250,- Kč musíte pravidelně odkládat stranou pouhých 4.003,- Kč. Tedy téměř o polovinu méně.

Při zhodnocení 4,5 % p.a. k dosažení cíle 3,040 milionu korun potřebujete měsíčně odkládat pouhých 4.003,- Kč měsíčně po dobu 30 let. Každý rok tak díky správně nastavené spořící strategii uspoříte 26.964,- Kč. Což se může hodit jako slušný každoroční příspěvěk na pěknou dovolenou!

ZÁVĚR

Základem je nastavit si cíl. Tedy cílovou částku. A až potom hledat nástroje a produkty,které mne k danému cíli dovedou. U spoření na penzi (finanční nezávislost) tímto prostředkem rozhodně není SÚ anebo pouze podílové fondy. Nejvíce ideálním nástrojem je finanční plán a profesionál, který vám finanční plán nejen pomůže sestavit, ale i vás na jeho cestě bude pravidelně a profesionálně provázet.