Moneytree, s.r.o.

Pojistitel

Pojistitel = pojišťovna. Je to právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.