Moneytree, s.r.o.

Investice a měnové zajištění

Pokud investujete tak, že součástí vaší investice je i akciová složka, pak s největší pravděpodobností řešíte i měnové zajištění. Co to je měnové zajištění a kdy mít a kdy naopak nemít měnové zajištění „zapnuté“ vám představíme v tomto článku.

PASÍVNÍ INVESTOVÁNÍ A STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Dnes má i drobný investor možnost zajistit si nakoupit ze široké škály podílových anebo ETF fondů. A pokud má k tomu dobře zvolenou investiční robo platformu, pak má zajištěnou i dostatečnou diverzifikaci (geografickou, různé třídy aktiv, sektorovou a měnovou). A pokud má možnost i s danou platformou získat i použít vybranou a lety ověřenou investiční strategii (např. Nobelovy nadace), pak má téměř vyhráno. Ale i tak je stále zapotřebí používat lidský faktor, investičního stratéga anebo investiční komisi. Tu si můžete představit jako pilota nejnovější stíhačky F35. Tento stíhací letoun 5. generace dokáže sám o sobě zachytit a vyhodnotit neskutečné množství dat. Ale samotnou strategii spočívá v samotné pilotovi. Z tohoto důvodu vám jako investiční správci předáváme článek o měnovém zajištění, které prochází novým rizikem a na které vás chceme upozornit.

K ČEMU JE DOBRÉ MÍT MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ?

Nástroj měnového zajištění by měl mít prakticky každý investor, který investuje v cizí měně. Nejčastěji jsou to investoři, kteří nakupují akcie, dluhopisy anebo jiné třídy aktiv (zlato, nemovitosti apod.).  A k čemu je měnové zajištění dobré? Tento nástroj pomáhá investorovi, respektive jeho aktivům překonávat případné měnové turbulence.  Pokud bude mít investor nakoupené akcie (dluhopisy, zlato…) v USD a kurz dolaru bude z nějakých důvodů klesat, pak pokud investor nemá měnové zajištění, bude klesat i hodnota jeho majetku. To samé platí i v případě, že by měl investor nakoupeny aktiva v EUR a euro pokleslo.

JAK MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ FUNGUJE?

Měnové zajištění funguje tak, že investor má nakoupený tzv. SWAP anebo FORWARD. Co to je takový SWAP anebo FORWARD? Jde o termínované (časově omezené) operace, které po určitou dobu fixují měnový kurz. Při sjednávání termínované operace se stanoví délka období, po které se bude kurz fixovat, a budoucí hodnota směnného kurzu. Předpokládejme situaci, kdy investor na začátku roku nakoupí ETF fond v hodnotě 1 000 euro a při aktuálním kurzu 25 EUR/CZK za něj zaplatí 25 000 korun. Zároveň s tím uzavře kontrakt (Swap), který zafixuje budoucí směnný kurz na zpětný nákup korun po jednom roce na hodnotě například 24,9 EUR/CZK. Co to znamená pro “zajištěného” a “nezajištěného” investora?  Po 1 roce, pokud  dojde ke zhodnocení daného ETF fondu o 5 % a současně euro vůči koruně oslabí na kurz 24,5 EUR/CZK (tedy o 2%). Pro nezajištěného investora bude čistá hodnota jeho investice po přepočtení do korun 25 725 Kč (1 050 EUR * 24,50 Kč) a čistý výnos tedy bude činit přibližně 3%. Zajištěný investor však k přepočtu do korun použije sjednaný kurz 24,9 Kč za euro a hodnota jeho investice tak bude 26 145 korun (1 050 Eur * 24,9 Kč), což odpovídá výnosu přibližně 4,6 %. Tedy o 1,6 % více než u investora nezajištěného.

Nutno podoktnout, že to samé může platit i opačně. V případě, že bude kurz dolaru bude posilovat a swap bude nakoupen na pokles, pak měnové zajištění bude generovat ztrátu.

KDY JE VHODNÉ MÍT MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAPNUTÉ?

Tato otázka je z oboru „věštění z křišťálové koule“. Na druhou stranu existuje několik ukazatelů podle kterých je možné se řídit. Pojďme si popsat, když je vhodné mít měnové zajištění zapnuté.

Co znamená kladný úrokový diferenciál mezi CZK a USD/EUR? Ve zjednodušeném příkladu jde o úročení státních dluhopisů v CZK vůči státním dluhopisům v USD/EUR. Pokud je úročení korunových dluhopisů v CZK na 5 % a naopak úročení státních dluhopisů v USD je 2 %, pak daný SWAP na zajištění do CZK vykazuje zisk rozdílu 3 %.

KDY MÍT MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÉ?

Zde je zapotřebí hlídat makroekonomická fakta, které se týkají buď inflace, makroekonomie jako takové (např. výše státního dluhu) anebo geopolitické. Ostatně toto platí i pro případy, kde mít nástroj zapnutý. Konkrétně je tedy zapotřebí věnovat pozornost těmto faktorům:

V praxi to znamená, že je zapotřebí sledovat znehodnocování domácí měny, tedy především inflaci. Dále pak intervence národní banky s ohledem na nákup/prodej domácí měny. A v neposlední řadě i úročení dluhopisů.

Inflace v EU – leto 2022, zdroj EDWARD investment

JAKÁ JE SITUACE DNES?

V dnešních dnech,  kdy úročení je 6 % (skvělé) a zároveň inflace je 19 % (hrůza), tak je reálné úročení záporné. Zároveň je díky energetické krizi, rozpadu dodavatelsko odběratelských řetězců (COVID) a válečný konflikt (střet západního vidění světa s ruským imperialismem) je riziko geopolitických otřesů značné. Pokud se podíváme výše uvedený text skrze čísla ČNB, konkrétně pak stavu devizových rezerv, tak zjistíme, že ČNB od dubna bojuje proti oslabení české koruny.

Stav devizových rezerv za vybrané období, zdroj ČNB.

Odkaz na celou časovou osu zde: https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy/drs_rada.htm

Z celé časové je patrné, že od roku 2013 ČNB  téměř celé časové období intervenovala v neprospěch koruny, jinými slovy nakupovala devizové rezervy, aby koruna neposilovala. Zároveň ČNB vydala zprávu, že změnila výhled na kurz koruny. A změna přichází v tom, že ČNB neočekává, že by koruna v dalších letech bude posilovat.

ZÁVĚR

Našim posláním je na prvním místě ochrana bohatství klientů. Současnou situaci hodnotíme jako výjimečnou a držení české koruny vnímáme jako významné riziko, které převyšuje riziko kolísání cizích měn. Pro ochranu bohatství aktuálně preferujeme nejen širokou diverzifikaci do různých tříd aktiv v různých regionech, ale i nezajištěné pozice v hlavních světových měnách. Proto považujeme za vhodné dočasně vypnout měnové zajištění. Proto jsme od 15. září všem klientům v EDWARDU vypnuli měnové zajištění. Pro ty klienty, kteří mají své investice i jinde a budou chtít vypnout měnové zajištění, pak nechť kontaktují svého poradce.

 

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.